§ 11. Окисно-відновні реакції - РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи