Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру» - Практичні роботи