Сторінки 4-5 - Задачі на пропорційне ділення - Завдання зі сторінок 4-54