Сторінки 16-17 - Розв'язування задач - Завдання зі сторінок 4-54