Рослинний і тваринний світ Північної Америки - ПРИРОДА МАТЕРИКIВ I ОКЕАНIВ