ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік) 

(ГДЗ) Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)
313

Домашні завдання з укр мови

В п’ятому класі школярі продовжать вивчати українську мову, а вчителі задаватимуть все більше домашнього завдання. Щоб справитися з ним було легко, Ви можете використати збірник ГДЗ українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова. Тут ви знайдете правильні розв’язки вправ, за допомогою яких зможете перевірити власне виконання домашнього завдання.

Навіщо користуватися ГДЗ?

Програма навчання з української мови у 5 класі доволі складна і об’ємна і вимагає багато часу та зусиль. Щоб школярам було просто справлятися з усіма завданнями, ми створили цей сайт, де зібрані збірники готових домашніх завдань, наприклад, посібник з української мови за 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова.

Відповіді до вправ з української мови

Щоб бути впевненим в тому, що на уроці отримаєш 12 балів, слід ретельно та уважно підготуватися до нього, виконати та перевірити домашнє завдання. а для цього потрібно подивитися відповіді до вправ до завдань у збірнику готових домашніх завдань.

Нова програма з укр мови

Щороку випускаються нові підручники, а школярам потрібні нові ГДЗ до них. На нашому сайті Ви знайдете найновіші збірники готових домашніх завдань за новою програмою: ГДЗ 5 клас українська мова Заболотний, ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов.

Контрольна робота з української мови

Щоб гарно написати самостійну чи контрольну роботу, слід ретельно до неї підготуватися та не пропустити жодної теми, яку проходили в школі. Для цього можна скористатися ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко, де подані правильні відповіді до усіх вправ.

ГДЗ з укр мови онлайн

Користуватися посібником ГДЗ 5 клас авторів Єрмоленко і Сичова можна як дома, так і в школі. Якщо Ви дома, то буде зручно зайти на наш сайт з ПК або ноутбука, а якщо ви в школі, то можна скористатися мобільним телефоном або планшетом.

Протягом року учні вивчатимуть такі теми з української мови:

  • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ: Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок). Речення з одним головним членом. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення. Другорядні члени речення. Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Звертання. Роль звертань у реченні. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Діалог. Тире при діалозі.
  • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ: Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які. Дзвінкі і глухі приголосні. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ. Склад. Складні правила переносу слів. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування о - а, е - і, е - и. Чергування о, е з і. Букви е, о після ж, ч, ш. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів. Найголовніші правила чергування приголосних звуків. Основні випадки чергування у - в, і - й. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака. Сполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів.
  • ЛЕКСИКОЛОГІЯ: Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів. Омоніми. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови.
  • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ: Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова. Форми слова. Змінні і незмінні слова. Вимова і написання префікса з зі, с. Вимова і написання префіксів роз-, без-. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі.

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!