Контрольна робота №6. Пряма та обернена пропорційні залежності. Коло і круг. Ймовірність випадкової події - Контрольні роботи. Варіант 2