§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення - ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО