§ 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту - ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО