С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук ← Повернутись до розділів

§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів - ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ