§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми - ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ