§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова - ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ