С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук ← Повернутись до розділів

§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. - СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ