С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук ← Повернутись до розділів

§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) - СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ