С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук ← Повернутись до розділів

§ 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) - ІМЕННИК