§ 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль - ЧИСЛІВНИК