§ 58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль - ЗАЙМЕННИК