С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук ← Повернутись до розділів

§ 58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль - ЗАЙМЕННИК