§ 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування - ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)