§ 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму - ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)