Варіант 1 - Listening. THE FIRST TERM - Семестрові контрольні роботи