§ 6. Тектонічні структури і рельєф - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ