§ 8. Широтна зональність і вертикальна поясність - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ