§ 9. Географічне положення та дослідження - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ