§ 32. Геологічна будова та рельєф - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ