§ 35. Геологічна будова і рельєф - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ