Варіант 1 - СР № 4. Степінь із цілим від’ємним показником - Самостійні роботи