Варіант 1 - Контрольна робота № 2. Раціональні рівняння