Варіант 1 - Контрольна робота № 3. Степінь із цілим від’ємним показником