Варіант 2 - Контрольна робота № 3. Степінь із цілим від’ємним показником