Варіант 1 - Контрольна робота № 6. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння