§ 23. Оксиди - РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК