§ 35. Способи добування кислот - РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК