16. Присудок як головний член речення - Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ