35. Повні і неповні речення - Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ