Вправи - § 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики - Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики