Вправи - § 28. Рівноприскорений прямолінійний рух - Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження