Варіант 2 - Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс - САМОСТІЙНІ РОБОТИ