Самостійна робота № 2. Координати середини - САМОСТІЙНІ РОБОТИ