Самостійна робота № 5. Скалярний добуток - САМОСТІЙНІ РОБОТИ