Варіант 1 - Самостійна робота № 5. Скалярний добуток - САМОСТІЙНІ РОБОТИ