Варіант 1 - Самостійна робота № 8. Формули площі трикутника - САМОСТІЙНІ РОБОТИ