Самостійна робота № 11. Поворот - САМОСТІЙНІ РОБОТИ