Варіант 1 - Самостійна робота № 11. Поворот - САМОСТІЙНІ РОБОТИ