Варіант 1 - Контрольна робота № 4. Правильні многокутники