Варіант 1 - Контрольна робота № 5. Геометричні переміщення