Варіант 2 - Контрольна робота № 5. Геометричні переміщення