А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов ← Повернутись до розділів

Розділ 5. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА