Варіант 2 - Самостійна робота № 2. Розчини, розчинність. Кристалогідрати - Самостійні роботи