Самостійна робота № 8. Спирти. Етанова кислота - Самостійні роботи