§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ